دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی پاورپوینت

دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی (پاور پوینت)

دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی(پاور پوینت)

عنوان فایل : دانلود جزوه  ماشینهای کشاورزی براساس کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

مولف : مهندس منصوری راد

قالب بندی: پاورپوینت

زبان :فارسی

تعدادصفحات : 360 ص

شرح مختصر :

درس ماشین های کشاورزی جزء دروس اصلی رشته اقتصاد کشاورزیدر مقطع کارشناسی می باشد این درس در سه بخش موتورها،تراکتورها و ماشین های کشاورزی تنظیم شده است.

فهرست : کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی 

بخش اول:موتورها

فصل 1- مقدمه

تعاریف

موتورهای احتراقی

ماشین خودگردان (خودکششی)

تراكتور

كمباین‌های امروزی

نیرو

كار

گشتاور

توان

انرژی

مکانيزاسيون

اهداف ماشينی کردن کشاورزی

فشار

انواع ماشين های کشاورزی

ماشين های ثابت

ماشين های متحرک

اهميت ماشين در کشاورزی

انتقال کشاورزی از حالت سنتی به حالت پيشرفته امروزی

مزايای ماشين

تاثير توسعه مکانيزاسيون

مزايای ماشين

شاخص های يک ماشين

ظرفيت (ton/hr) capacity

راندمان (%) performance

کيفيت کار (%) quality

معيار مکانيزاسيون

فصل 2- منابع توان

نيروی دام

توان باد و آب

توان الکتريکی

موتور احتراقی

احتراق داخلی

احتراق خارجی

موتور رفت و برگشتی

اصول ساختمانی و طرز كار موتور بنزینی

شرایط لازم برای اشتعال سوخت

سوخت چگونه توان تولید می‌نماید

زمان های كاری هر موتور بنزینی یا گازوئیلی

موتورهای چهارزمانه دو زمانه

مقايسه موتورهای 2 و 4 – زمانه

اصول ساختمانی و طرز كار موتور دیزلی

تفاوت های موتور بنزینی و دیزلی

انواع موتورهای احتراق داخلی

اصول ترمودینامیكی موتورهای بنزینی

اصول ترمودینامیكی موتورهایی بنزینی افشانكی

فصل 3- بدنه موتور

 میل لنگو قسمتهای مختلف آن

نمایش قسمتهای اصلی یک موتور و ضمایم متصل به آن

پیستون و ضمایم آن

چرخ لنگر(طيار) FlyWheel

میل بادامك در موتور بنزینی

مارپیچ زمانی (تايمينگ سوپاپ ها)

ترتیب احتراق

فصل 4- سرسیلندر

سرسیلندر

سوپاپ‌ها

واشر سرسیلندر

آب بندی

فیلرزدن سوپاپ‌ها

فصل 5- هوا و سوخت‌رسانی

 هوا و سوخت رسانی

هوارسانی

سوخت رسانی

ساختمان فیلتر هوا

مخزن بنزین

پمپ بنزین و طرز کار آن

كاربوراتور

فواره اصلی (ژیگلور)

 فصل 6- مدار جرقه زنی

مدار جرقه زنی

اجزاء مدار جرقه زنی یك موتور بنزینی

كویل

بدنه دلكو و مدار اولیه جرقه زنی

سر دلكو و مدار ثانویه جرقه زنی

نمایش توزیع برق به شمعها

شمع

فیلتر زدن شمع

مقطعی از یک باتری

سویچ

فصل 7- دستگاه روغنكاری

دستگاه روغنكاری

نمایش مدار روغنکاری موتور

مخزن (كارتر)

پمپ روغن

چرخنده داخلی

چرخنده خارجی

مجرا‌هاو دالان‌هایروغن

میله روغن

درجه و چراغ روغن

زمان تعویض روغن

انواع روغن موتور

 فصل 8- دستگاه خنك كن

دستگاه خنك‌كن

قطعات دستگاه آب خنك

پوش آب

پمپ آب (واتر پمپ)

پروانه رادیاتور

ترموستات

رادیاتور آب

درب رادیاتور

شیر تخلیه آب

لوله‌هایلاستیكی

درجه آب

سطح آب رادیاتور

ضد یخ

 فصل 9- دستگاه مولد برق

دستگاه مولد برق

قطعاتی كه مجموعا مدار آلترناتور یا چارج رامی‌سازند

آلترناتور

نمایش ساختار داخلی یک آلترناتور با دیودها

آفتومات

درجه یا چراغ چارج

رله چراغ چارج

چراغ چارج چگونه در مدار قرارمی‌گیرد؟

دینام

 فصل 10- دستگاه راه‌اندازی

موتور استارت

دو نوع موتور استارت

یوغی

پیچی

گردنده

نمایش عملکرد سولونویید

یوغ و دنده استارت

كلاچ یكطرفه

بخش دوم:تراكتورها 

فصل 1- مقدمه

تعریف تراکتور

اتصال ماشین به تراکتور

انواع تراکتور

توان در تراکتور

فصل 2- رانندگی تراكتور

روشن وخاموش کردن تراکتور

درجه آب ودرجه سوخت

نکات لازم قبل از سوار شدن بر تراکتور

فصل 3- هوا و سوخت‌رسانی

اجزای دستگاه هوا رسانی تراکتور

اجزای دستگاه سوخت رسانی تراکتور

 صافی های سوخت

افشانک

مراحل هواگیری سیستم سوخت رسانی

فصل 4- دستگاه توان كششی

انواع دستگاه های انتقال توان در تراکتور

کاهنده پایانی

سنگین کننده ومال بند

فصل 5- دستگاه توان دورانی

طبقه بندی محور توان دهی

کاربرد محور توان دهی

اجزای دستگاه انتقال توان دورانی

فصل 6- دستگاههای ‌هیدرولیك

قسمت های مختلف دستگاه هیدرولیک اتصال سه نقطه

مقسم وجک هیدرو لیکی

 بخش سوم:ماشینهای كشاورزی

فصل 1- خاك‌ورزی اولیه

اهداف عملیات خاک ورزی

ادوات خاک ورزی اولیه

انواع گاوآهن

روش ها والگوهای شخم

خیش گاوآهن برگرداندار

گاوآهن بشقابی وچیزل

تیلر (خاک شکن)

فصل 2- خاك‌ورزی ثانویه

ادوات خاک ورزی ثانویه

هرس

ماله

کولتیواتور

غلتک وجوی کن

فصل 3- ماشینهای كاشت

مهم ترین ماشین های کاشت

ساختمان وطرز کار یک واحد کارنده

غده کار وردیف کار

وظایف نشا کار

 فصل 4- ماشین‌های داشت

مهم ترین ماشین های داشت همراه با شرح مفصل هر کدام

ماشین های آبیاری همراه با شرح مفصل هر کدام

فصل 5- ماشین‌های برداشت

مهم ترین ماشین های برداشت

برداشت غلات

انواع کمباین های غلات

برداشت سیب زمینی ،چغندر قند،نیشکر

عکس هایی از محیط فایل :

 دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی

word-آموزش ابتدایی -اقدام پژوهی -اقدام پژوهی آمادهاقدام پژوهی بصورت ورداقدام پژوهی دوره ابتداییاقدام پژوهی کامل بصورت وردایلوسترایتوربنرتحقیقتحقیق آمادهدانلوددانلودپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود کتابدردرسریاضیسازهسرزمین طرحطرحطرح درسطرح درس کامل روزانهطرح لایه باز (PSD) کارت ویزیتفتوشاپمدیریتمقالهموردنقشهنماهایووکتورویزیتپاورپوینتپایان نامهپروژهپلانپنجمکارتکتابکتاب راهنماکورلگزارش تخصصی کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی