جزوه کامل اندازه گیری پیشرفته 14 فایل pdf Advanced instrumentation

جزوه کامل انداز گیری پیشرفته 14 فایل pdf

جزوه کامل انداز گیری پیشرفته 14 فایل pdf

 

 

 

عنوان فایل : جزوه کامل اندازه گیری پیشرفته  Advanced instrumentation

نوع فایل :  pdf

حجم : 78 مگ

جزوه از : پروفسور عباسپور

 فهرست مطالب :

مفاهیم اولیه در اندازه گیری

کلیات طراحی ابزارهای اندازه گیری

مفاهیم اساسی در سیستم های اندازه گیری

معیارهای انتخاب دستگاه اندازه گیری

دقت و خطا در سیستم های اندازه گیری

علت و نوع خطاها در ازمایش

مشخصه های استاتیکی ابزارهای اندازه گیری

انتخاب ابزار های اندازه گیری

تجزیه و تحلیل مقادیر اندازه گیری شده

محاسبه عدم قطعیت (خطا ) ترکیبی در سیستم های اندازه گیری

حسگر ها و مبدل ها

انواع مبدل ها

استرن گیج یا کرنش سنج

استفاده از مدار پل وتستون جهت اندازه گیری خروجی استرن گیج

پتانسیومترها

مبدل های خازنی

مبدل های القایی

ترانسفورماتورهای تفاضلی خطی و چرخشی

مبدل های مکانیکی

سنسورهای اثر هال

ترانسدیوسرهای پیزوالکتریک

ترانسدیوسرهای نوری

تراندیوسرهای نیرو و گشتاور

ضرورت اندازه گیری نیرو

تنش و کرنش

لودسل ها

ملاحظات در انتخاب لودسل ها

روشهای اندازه گیری گشتاور چرخشی

دینامومترهای پیچشی ، تسمه ای ، دنده ای ، رانشی ، جذبی ، جریان گردابی ، جذبی مکانیکی ، جذبی فراود ، هیدرولیکی

پیچش سنج

ترمز پرونی

 اندازه گیری دما

مقیاسهای دما

دماسنج گاز کامل ، جیوه ای ، بی متال ، انبساط سیال ، مقاومت الکتریکی ، کرستا کوارتز ،

اندازه گیری دما به کمک اثرات مکانیکی

محدوده کاری دماسنج ها

اندازه گیری دما به کمک اثرات الکتریکی

ترمیستر

اثر ترموالکتریکی

دما نگاری کریستال مایع

اندازه گیری دما توسط تابش

ماهیت تابش گرمایی

اندازه گیری دما به کمک اذر سنج

انرژی گرمایی گسیل شده

ترانسدیوسرهای موقعیت

انواع روشهای تعیین موقعیت

ترانسدیوسر های فشار

روشهای اندازه گیری فشار

مانومترها

بوردن تیوب

انواع بوردن تیوب

دیافراگم

دمنده

انواع فشار سنج ها

روشهای اندازه گیری جریان سیالات

…..

….

روشهای اندازه گیری سطح مایعات

……

روشهای اندازه گیری سرعت حرکت و شتاب

و ….

اندازه گیری پیشرفته  اندازه گیری پیشرفته