جزوه درس بيوفيزيك ارشد

جزوه درس بيوفيزيك ارشد

جزوه درس بيوفيزيك، مقطع كارشناسي ارشدمدرس: دكتر دانشور
حجم فايل : 32 مگابايت
تعداد صفحات : 84 صفحه
رشته بيوفيزيك از جذاب ترين رشته هاي حال حاضر دنياست و بسيار پر كاربرد. كاربرد اصول فيزيك در بررسي موجودات زنده شامل سلولها و مولكولهاست. صفحات اين جزوه به صورت تصوير تهيه شده است. اميداورم مورد استفاده شما قرار بگيرد….