آشپزی بدون گوشت

آشپزی بدون گوشت

آشپزی بدون گوشت

در این کتاب ، شما با نحوه پخت انواع غذاهای بدون گوشت و گیاهی آشنا میشویدبخش اول : پروتین و تغذیه
بخش دوم: یکصد غذای بدون گوشت
املت و کوکو – ماست و دوغ – غذاهای سبک – سوپ ها – آش ها – چلو خورش – غذاهای شیرین
بخش سوم : 20 غذای بدون گوشت دیگر پرورش جوانه ماش و جوانه های دیگر…