دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

نوع فایل : پاورپوینت ppt

حجم فایل : ۱.۲ مگابایت

تعداد صفحات : ۲۵

دانلود فایل پاورپوینت در اخر مطلب

 

اصول پایه نور

نور= انرژی

مستقیم تبدیل به گرمامی شود. تابش نور به یک سطح ، سطح را گرم می کند.

گرما= انرژی

نور = پدیده الکترومغناطیس

خصوصیات الکترومغناطیس دارد (امواج رادیویی). جریان الکتریسیته دارای فرکانس Hz۶۰ و طول موج زیاد می باشند.

نور قابل رویت رفتاری شبیه ذرات دارند(فوتونها).

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

شیمی- نور

نور ممکن است جذب شده و در واکنشهای شیمیایی به صورت محرک شرکت کند مانند فتوسنتز گیاهان

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt ، کشاورزی ، دانلود رایگان پروژه ، سمینار ، مقاله ،

که در این حالت فرکانس وطول موج باید در محدوده مشخصی باشد تا در واکنش دخالت کند.بعضی مکانیزمها باید وجود داشته باشند

تا اجازه بدهند که واکنش اتفاق بیفتد که عبارتند از:دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt ، کشاورزی ، دانلود رایگان پروژه ، سمینار ، مقاله ،

 

  • کلروفیل
  • ساختارهای شیمیایی وفیزیکی گیاه

طیفهای الکترومغناطیسی:

پرتوهای الکترو مغناطیسی که به شکل امواج انتقال داده می شوند ، رابطه بین طول موج وفرکانس آنها به صورت زیر است:

 

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt ، کشاورزی ، دانلود رایگان پروژه ، سمینار ، مقاله ،

نور مرئی، در محدوده دریافت کننده های نوری در چشم انسان ،نسبتاً یک نوار باریک در طیف را اشغال می کند. طول موج از

 ۳۵۰nm (بنفش) تا ۷۶۰nm(قرمز) تقسیم بندی می شود.

 

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی ppt

دانلود فایل کامل پاورپوینت       لینک دانلود فایل           رمز : fbsep7.ir       حجم فایل :۱.۲ مگابایت