دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر در قالب پاورپوینت

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر در قالب پاورپوینتدانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر در قالب پاورپوینت

 

 

 

عنوان فایل :دانلود مقاله روش های سنجش درصد چربی شیر 

نوع فایل : پاورپوینت

تعدادصفحات : ۴۵ ص

زبان : فارسی

توضیحات :

روش ژربر:

این روش در سال ۱۸۹۲ بوسیله شیمی دان سویسی, دکترNicola Gerber , که یکی از بنیان گذاران صنایع شیر سویس میباشد, ابتکار گردیده است. سادگی, سرعت , ارزانی و دقت عمل روش ژربر باعث شده است که این روش در عده زیادی از ممالکع بخصوص کشورهای اروپایی, بعنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شیر شناخته شود. در ایران نیز روش ژربر برای تعیین نسبت درصد چربی شیر استاندارد گردیده است

فهرست روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر

معیارهای استاندارد شیر

پاستوریزاسیون

خواص شیر

ضرورت استفاده از شیر پاستوریزه و استاندارد

ویژگی های حسی شیر پاستوریزه

ویژگی فیزیکی و شیمیایی

روشهای حجمی

روشهای Gerber و Babcock
روشهای وزنی
روشهای Rose-Gottlieb و Adem-Meillere
روشهای طیفی
Milko-Tester Mk II
سنجش چربی شیر به روش ژربر
چربی سنج
سانتریفوژ
حمام آب
معرف های لازم آزمایش
 اسید سولفوریک
الکل آمیلیک C5H11OH
مراحل آزمایش
نتیجه
درجه بندی چربی سنجها
عکس هایی  از فایل :