دانلود جزوه کامل دستگاه خون در قالب pdf

دانلود جزوه کامل دستگاه خون در قالب pdf

دانلود جزوه کامل دستگاه خون در قالب pdf

 

 

 

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل دستگاه خون  

نوع فایل : pdf

تعدادصفحات :  ۱۲۹ ص

توضیحات : 

به جرات میتوان گفت که خون اولین بافتی است که توسط بشر مورد توجه ،بررسی و تحقیق قرارگرفته است از حدود سال ۱۹۶۶ مشخص گردید که خون از دو قسمت تشکیل شده است و حاویسلولها و مایعی است که به طور منظم و یک طرفه در سیستم چرخش بسته ای در جریان است و توسطانقباضات ریتمیک قلب به جلو رانده میشود.
خون از ۲ قسمت تشکیل شده است:
مایع شفاف متمایل به زرد و نسبتاً چسبناکی که به هنگام سانتریفوژ خون در سطح قرار میگیردو سرم خون نامیده میشود این جزء خون آبکی و حاوی بیش از ۹۰ % آب است. مواد محلول درآن هم از نظر تنوع و هم از نظر مقدار بسیار متفاوت میباشند که اعمال مختلفی را به عهدهدارند.۴۵ % حجم کل خون را شامل شده و دارای سلولهای خونی – ۲. قسمت سلولی که حدود ۵۵میباشند.سلولهای خونی نه تنها از نظر فعالیت های فیزیولوژیک بلکه از نظر شکل ، اندازه، رنگ ،همچنین خصوصیات متابولیسم با یکدیگر تفاوتهایی دارند

در این مجموعه شما با سیستم خون ساز و ارگانهای مرتبط با این سیستم آشنا شده و در مورد خونو مواد تشکیل دهنده آن نکات مهم و کلیدی را می آموزید.که این جزوه توسط جمعی از اساتید نوشته شده است .

• آقای دکتر محمد بیات گروه آناتومی
• آقای دکتر پرویز پاکزاد گروه ایمنولوژی
• آقای دکتر داوود ساعدی گروه بافت شناسی
و…

فهرست : 

فصل اول : سلول های خونی
هماتو پویزیس
گلبول های قرمز
گلبول های سفید
پلاکت ها 
فصل دوم : هموستاز و انعقاد خون
روند هموستاز
اختلالات هموستاز
آزمایشات انعقاد خون
دارو های ضد انعقاد 
فصل سوم : گرو های خونی ، انتقال خون و پیوند
گروه های خونی
ناسازگاری گروه های خونی
پیوند
فصل چهارم : بافت های مرتبط با سیستم خونساز
طحال
تیموس
عقده های لنفاوی

عکس هایی از فایل :