کتاب گنج نامه ( اسرار نسخه ها )

کتاب گنج نامه ( اسرار نسخه ها )

کتاب گنج نامه ( اسرار نسخه ها )

کتاب گنج نامه ( اسرار نسخه ها )
 

 
بلاخره بعد از کلی پیگیری و کمک تیم طراحی سایت سپاهان هفت تونستیم کتاب گنج نامه یا اسرار نسخه ها رو براتون به صورت کامل تهیه و منتشر کنیم .
در کتاب گنج نامه چی چیزی یاد میگیریم ؟
این کتاب کامل در مورد :
یکی از موارد جالب این کتاب اینکه در عین حال که با تاریخ گذشتگان آشنا میشید کامل در مورد اینکه چگونه و چرا گنج و اموال رو در دفینه ها قرار میدادند توضیح داده است که کمک خیلی زیاده به شما میکنه .
در این…