طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی خــرمـا

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی  بستـه‌بنـدی خــرمـا

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی خــرمـا

عنوان: طرح توجیه فنی ، مالی و اقتـصادی بستـه‌بنـدی خــرمـافرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۲۰
توضیحات
درخت خرما درمیان ساکنین مناطق خرما خیز ، درخت روزی وبرکت نامیده شده وبخش اعظم انرژی مورد نیاز آنان را تامین می کند. بعلاوه ، در میان ساکنین سایر نواحی نیز به عنوان یک ماده غذایی خوشمزه وانرژی زا ، علاقمندان بسیاری دارد. با عنایت به ترکیبات اصلی خرما،خصوصا میزان موادقندی آن که بطور متوســــط بین ۷۵ تا۸۰ درصد می باشد،به ارزش غذایی آن بیشتر پی می…