دانلود گزارش کارآموزی در دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده در قالب word

دانلود گزارش کارآموزی در دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده در قالب word

دانلود گزارش کارآموزی در دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده در قالب word

 

 

 

عنوان گزارش :دانلود گزارش کارآموزی در دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده  (اجرا کار ساختمان)

قالب بندی : Word

تعدادصفحات: ۵۰ ص

شرح مختصر : نوسازی بافت فرسوده

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود. همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود باید قبلا اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود . مکان پروژه کـار آمـوزی یک خرابه می باشد . پروژه اجرای یک سازه آپارتمانی چهار طبقه بیست وچهار واحدی با سیستم اسکلت فلزی مـورد نـظـر اسـت . ابعاد زمین ۳۲ در ۶۰ متر بوده کـه تقریبا ۳/۲ (%۶۰) آن زیربنای ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـی شـود : اینک مـا در مرحله پاک سازی خرابه می باشیم لذا ابتدا مراحلی را کـه قبل از پاک سازی بـاید بگذرانیم ذیلاً ذکـر می نماییم : ابـتدا کارفرما موظف است بـرای انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاک سازی بـه شهرداری و دیگر مراجع ذیربط مراجعه کند. پس از انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاک سازی کارفرما موظف بـدادن تعهـدی مبنی بـر عدم ایجاد مزاحمت و سلب آسایش بـرای همسایگان و عـدم ایجاد سد معبر در خیابان به هنگام ساخت و پاک سازی می باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبنی بر جلو گیری از تخریب و صدمه به ساختمان های مجاور هنگام پاک سازی و سـاخت و سـاز می باشد .

فهرست :

دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها

آشنایی کلی با مکان پروژه کارآموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتون مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی

نحوه آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بتون ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

نحوه درست کردن ستون های فلزی با ورق

اتصال ستون ها به فونداسیون

تراز کردن ستون های عمودی با ستون های افقی

عایق کاری تیر ورق ها

ساخت تیرچه طبقات

سقف

کشیدن دیوار بیست و دو سانتی متری

کشیدن تیغه های ده سانتی متری

عکس هایی از فایل : 

 خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی  نوسازی بافت فرسوده اسکلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک،برچسبآرماتوربندی اتصال ستون ها به فونداسیون بتون ریزی فونداسیون بتون مگر پاک سازی خرابه پیاده کردن نقشه تراز کردن ستون های عمودی با ستون های افقی خم کردن آرماتور دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها ساخت تیرچه طبقات عایق کاری تیر ورق ها علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی قالب بندی فونداسیون و شمع بندی کشیدن تیغه های ده سانتی متری کشیدن دیوار بیست و دو سانتی متری گودبرداری مخلوط کردن بتون نحوه آرماتوربندی- نحوه درست کردن ستون های فلزی با ورق-دانلود پروژه کارآفرینی،گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی-پروژه کارآموزی عمران ساختمان بتنی word-گزارش کارآموزی عمران word-گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی-گزارش کارآموزی عمران به صورت word-گزارش کارآموزی ساختمان بتنی ۴ طبقه-گزام-سازمان نوسازی-دانلود کارآموزی رشته : معماری – نوسازی و بهسازی بافت فرسوده-مهندسی فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت فرسوده -حضور بازرسان کیفی؛ اولین گام در ارتقاء کیفیت ساخت در نوسازی-دفاتر نوسازی بافت فرسوده تهران-آدرس سازمان نوسازی شهر تهران-بسته تشویقی بافت فرسوده ۱۳۹۵-تشویقی بافت فرسوده ۱۳۹۶-بسته تشویقی بافت فرسوده سال ۹۵-مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران-سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری تهران-بسته تشویقی بافت فرسوده سال ۹۶-کارآموزی , نوسازی و بهسازی بافت فرسوده , کارآموزی نوسازی , به سازی , نوسازی , معماری , دفتر خدمات نوسازی , کارآموزی عمران , کارآموزی معماری , عمران- نوسازی بافت فرسوده