دانلود پاورپوینت بادگیر و انواع آن در ۷۵ اسلاید

دانلود پاورپوینت  بادگیر و انواع آن در 75 اسلاید

دانلود پاورپوینت بادگیر و انواع آن در ۷۵ اسلاید

در این پروژه پاورپوینت بادگیر و انواع آن در ۷۵ اسلاید متنوع وکاربردی همراه با تصاویر درحالت های مختلف به صورت کامل و جامع طیق موارد زیر ارایه و تشریح شده است:۱-  تعریف باد
۲-  اهمیت باد
۳-  سرعت وجهت باد
۴-  نامهای باستانی و گوناگون 
۵-  شیوه ساختن بادگیر
۶-  تصاویر حرکت باد دربادگیر
۷-  عناصر تشکیل دهنده بادگیر
۸-  تیغه
۹-  تزیینات
۱۰-  عملکرد بادگیر
۱۱-  دو روش در ایجاد سرمایش طبیعی :الف -جابه جایی هوا   …