دانلود فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک و گرما

دانلود فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک و گرما

دانلود فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک و گرما

فروش فوق العاده با ۷۵ درصد تخفیفدانلود کتاب فیزیک هالیدی جلد اول به صورت کامل
حل المسایل این کتاب بزودی در همین سایت بارگذاری خواهد شد.
قیمت واقعی :۲۵۰۰۰ تومان
فرصت را از دست ندهید
نسخه ی فارسی ترجمه ی صحیح و کامل
فیزیک پایه ی یک مکانیک و گرما
به جای پرداختن ۲۵۰۰۰ تومان برای خرید کتاب از سایر فروشگاه ها
فقط با پرداخت ۲۵۰۰ تومان این کتاب را تهیه کرده و استفاده کنید.
(در صورتی که به حل المسائل کتاب نیاز داشتید فعلا در سایت بارگزاری نشده اگر…