دانلود جزوه کامل شیمی معدنی ۲در قالب pdf

دانلود جزوه کامل شیمی معدنی 2در قالب pdf

دانلود جزوه کامل شیمی معدنی ۲در قالب pdf

 

 

 

عنوان فایل :  دانلود جزوه  شیمی معدنی ۲

نوع فایل :  pdf

تعدادصفحات : ۴۰۷ ص

توضیحات : 

 شیمی معدنی ، شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی ، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها بجزهیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی را که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و دی‌سولفید کربن دربرمی‌گیرد.

این جزوه کامل  شیمی معدنی ۲ به همراه مثال ها وتوضیحات کامل هر فصل می باشد .

مولف: دکتر حکیمی

فهرست : جزوه شیمی معدنی ۲ 

فصل ۱ مقدمه

فصل ۲ نامگذاری کمپلکس های فلزی(I)

فصل ۳ نظریه های مربوط به ترکیبات کوٸوردیناسیون(II)

فصل ۴ نظریه های مربوط به ترکیبات کوٸوردیناسیون

فصل ۵ خصوصیات طیفی و مغناطیسی کمپلکس های فلزی

فصل ۶ پایداری ترکیبات کوٸوٸوردیناسیون

فصل ۷ کیلیت ها

فصل ۸ ایزومری در کمپلکس های فلزی(I)

فصل ۹ واکنش های کمپلکس های فلزی(II)

فصل ۱۰ واکنش های کمپلکس های فلزی

فصل ۱۱ شیمی توصیفی عناصر واسطه

فصل ۱۲ کاربردهای ترکیبات کوٸوردیناسیون

عکس هایی از فایل :

دانلود جزوه شیمی معدنی ۲ ،شیمی chemistry،پاورپوینت شیمی معدنی۲،دانلود نمونه سوال درس شیمی معدنی ۲ پیام نور،دانلود رایگان شیمی معدنی ۲،کتاب اصول و مبانی شیمی معدنی (۲) (جلد اول)،کتاب اصول و مبانی شیمی معدنی (۲) (جلد دوم)،دانلود جزوه دستنویس شیمی معدنی ۲ دکتر جعفرنژاد،اصول و مبانی شیمی معدنی ۲ (جلد اول) جزوه شیمی معدنی ۲  دکتر محمدرضا ملاردی،آموزش شیمی معدنی ۲، دانلود کتاب شیمی معدنی ۲ آقابزرگ،شیمی معدنی ۲ آقا بزرگ،دانلود کتاب شیمی معدنی ۲ ملاردی،دانلود کتاب شیمی معدنی ۲ پیام نور،دانلود کتاب شیمی معدنی ۲آقا بزرگ،دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی ۱،دانلود کتاب شیمی معدنی آقابزرگ pdf،نمونه سوالات شیمی معدنی ۲، جزوات ارشد پارسه رشته شیمی، جزوه آمادگی آزمون ارشد شیمی، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی ۱، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی ۲ ، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی آقابزرگ، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی پارسه ،دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی دکتر یوسفی، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی فلزی، دانلود رایگان جزوه شیمی معدنی ملاردی، جزوه شیمی معدنی دو ۲ , دانلود جزوه شیمی معدنی دو , دانلود , پاورپوینت شیمی معدنی ۲ دو , شیمی معدنی دو ۲ پیام نور ,نامگذاری کمپلکس های فلزی , نظریه های مربوط به ترکیبات کوئوردیناسیون (I) , نظریه های مربوط به ترکیبات کوئوردیناسیون (II) ,خصویات طیفی , مغناطیسی کمپلکس های فلزی , پایدار ترکیبات کوئوردیناسیون , کی لیت ها , ایزومری در کمپلکس های فلزی , واکنش های کمپلکس های فلزی (I) , واکنش های کمپلکس های فلزی (II) , شیمی جزوه شیمی معدنی ۲ سوالات شیمی معدنی ۱ با پاسخ تشریحی ,دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ پیام نور، دریافت جزوه کمک درسی ازمایشگاه شیمی معدنی ۱ پیام نور، تدریس آزمایشگاه شیمی معدنی ۱، پاورپوینت آموزشی آزمایشگاه شیمی معدنی ۱پیام نور، کتب کمک آموزشی پیام نور رشته ی شیمی،گزارش کار های دانشگاه پیام نور رشته ی شیمی، جزوه شیمی معدنی ۲  جزوه شیمی معدنی ۲