دانلود مقاله گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن (پاورپوینت)

گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن(پاورپوینت)

گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن(پاورپوینت)

عنوان فایل : گوشت گوسفند وخواص کیفی وکمی موثر درآن

قالب بندی: پاورپوینت

شرح مختصر :

گوشت گوسفند یا گوشت بره به گوشتی گفته می‌شود که از گوسفند اهلی به دست می‌آید. گوشت گوسفند یک ساله گوشت بره و گوشت گوسفند بالای یک سال گوشت هاگست و گوشت بزرگسالان گوشت گوسفند نامیده می‌شود.

مجزا از گوشت، بره را گوسفندهای نوجوان نیز توصیف می‌کنند که ممکن نیست به عنوان گوشت بره از گوسفندهای نوجوان استفاده شود.

فهرست:

مقدمه

ساختمان وترکیب گوشت

گوشت و ساختمان آن ( Meat Stracture )

گوشت (Meat)

ترکیبات گوشت

پروتئین های گوشت

پروتئین های سارکوپلاسمیک

پروتئین های میوفیبریلی

پروتئین های بافت پیوندی

فرآورده های گوشتی

انقباض عضله( گوشت قرمز)

انقباض عضلانی پس از مرگ یا ذبح در دام

جمود نعشی یاRigormortis

قطعات مختلف گوشت

فیله

راسته

سردست

ران

قلوه گاه

گردن

تقسیم بندی اجزاء مختلف لاشه گوسفند در هنگام فروش

مواد غذایی مورد نیازبرای تغذیه گوسفند

نقش آب در تغذیه گوسفند

منابع انرژی

منابع پروتئین

مواد معدنی

ویتامین ها

عوامل موثر در کیفیت گوشت

احتیاجات تغذیه ای گوسفند

فاکتورهای موثر در تولید گوشت بره

سن و وضع جسمانى میش

عوامل موثر در کمیت گوشت

عوامل قبل از کشتار

بازرسی قبل از کشتار

روشهای هوشبری دام

شوک مکانیکی

استفاده از تله کشتاری

کاهش pH پس از مرگ

اصول بهداشت و نگه داری گوشت

روشهای متداول نگهداری گوشت

دوددادن
خشک کردن
کنسرو کردن

روش های انجماد
خشک کردن در انجماد

سرد کردن گوشت تازه

عمل آوردن

طبقه بندی فراورده هایگوشتیاز نظر تکنولوژیک

کالباس های حرارت دیده

کالباس های خام

کالباس های پخته

گوشت های به عمل آمده

عکس هایی از متن: 

جزئیات بیشتر / دانلود

مجزا از گوشت، بره را گوسفندهای نوجوان نیز توصیف می‌کنند که ممکن نیست به عنوان گوشت بره از گوسفندهای نوجوان استفاده شود. گوسفند  ، دامداری ، علوم دامی ؛ مهندسی