گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور (پاورپوینت)

گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور(پاورپوینت)

گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور(پاورپوینت)

 

 

 

عنوان فایل : گزارش کار آموزی در کشتارگاه دام و طیور

قالب بندی : پاورپوینت

تعدادصفحات : ۳۵ ص

شرح مختصر :

یکی از مهمترین روشهای تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور، بخش دامپروری و تکمیل فرآوردههای دامی میباشد. در این ارتباط تهیه گوشت قرمز بهداشتی در کشتارگاههای صنعتی دام یکی از مهمترین پروسه تولید گوشت قرمز محسوب میگردد.
امروزه پیشگیری و بهداشت در جوامع جهانی جایگاه و منزلت خویش را به درستی پیدا نموده و عامل بهداشت به عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت کشورهای جهان مطرح است. احداث و توسعه کشتارگاههای صنعتی دام در کشور یکی از ضروریترین اقدامات در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه و نیز تأمین مواد پروتئینی سالم و بهداشت میباشد.

فهرست :

مقدمه

کشتارگاه صنعتی دام

اهداف احداث کشتارگاههای صنعتی دام

فرآیندهای کاری موجود در کشتارگاه

کشتارگاههای طیور

معرفی محصول و کاربرد آن

مشخصات محصول

بسته بندی

شماره تعرفه گمرکی، شرایط ورود

معرفی محصولات رقیب (محصول جانشین)

بررسی ضرورت احداث کشارگاه طیور

برآورد آماری عرضه و تقاضا برای گوشت مرغ

قیمت محصول در بازار داخل و خارج

دستور العملهای نظارت بهداشتی طیور (کشتارگاه)

بارگیری و حمل به کشتارگاه طیور

تخلیه طیور در کشتارگاه

بازرسی بهداشتی

کنترل بهداشتی کشتارگاه

تقسیم بندی کشتارگاه‌های دام

کشتارگاه‌های سنتی

کشتارگاه‌های نیمه صنعتی

کشتارگاه‌های صنعتی

ویژگیهای ظاهری گوشت قرمز

خصوصیات گوشت قرمز منجمد

ضوابط عرضه ونکات بهداشتی در مورد گوشت گوشت چرخ کرده

عکس هایی از متن :

گزارش , کار , درمانگاه , دام , و، خطوط کشتارگاههای صنعتی دام به صورت کامل،  کشتارگاه, کشتارگاه های صنعتی تهران،صنایع وابسته دامی،بازار دام ایران، کشتارگاه های صنعتی دام سبک وسنگین، کشتارگاه گاو، انتقال مرغ به کشتارگاه،بسته بندی مرغ،قیمت گوشت مرغ،کشتار مرغ در کشتارگاه مرغ، کشتارگاه دام و طیور کشتارگاه دام و طیور کشتارگاه دام و طیور  گزارش , کار , درمانگاه , دام , و، خطوط کشتارگاههای صنعتی دام به صورت کامل،  کشتارگاه, کشتارگاه های صنعتی تهران،صنایع وابسته دامی،بازار دام ایران، کشتارگاه های صنعتی دام سبک وسنگین، کشتارگاه گاو، انتقال مرغ به کشتارگاه،بسته بندی مرغ،قیمت گوشت مرغ،کشتار مرغ در کشتارگاه مرغ