پوست گوسفند وکاربرد های آن (پاورپوینت)

پوست گوسفند وکاربرد های آن (پاورپوینت)

پوست گوسفند وکاربرد های آن (پاورپوینت)

 عنوان فایل: پوست گوسفند وکاربرد های آن قالب بندی: پاورپوینت
شرح مختصر :
براساس یافته های تاریخی پوست حیوانات نخستین پوشش انسان بوده است و بشراولیه اززمانی که پی برد می تواند از آن برای محافظت فیزیکی بدن خود در مقابل خطر حیوانات وحشی درنده و سایر عوامل خارجی و همچنین در برابر سرما و گرما و دیگر عوامل طبیعی استفاده کندبه گونه هایی با چرم سروکار داشته است بطورکلی گوسفند یک دام چندمنظوره می‌باشد و بخصوص از نظر تولید گوشت، پشم، پوست…