دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان (پاورپوینت )

دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان (پاورپوینت )

دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان (پاورپوینت )

 

 

عنوان فایل:  دانلود مقاله بررسی اقتصاد زیر زمینی در ایران و جهان

نوع فایل : پاورپوینت

تعدادصفحات : ۴۰ ص

شرح مختصر :

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است.
طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست و با فروض محدود کننده بسیاری همراه است.
در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیر زمینی و بررسی علل و آثار آن، بیش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتری از ادبیات اقتصادی به نتایج و مطالعات صورت گرفته در این باره اختصاص یافته است.
اگر چه شواهد و قراین، حاکی از احتمال گستردگی حجم این پدیده در اقتصاد ایران است. اما مطالعات انجام شده پیرامون ماهیت، حجم، علل و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، محدود بوده است.

این مقاله

ضمن بر شمردن روش های مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، با استفاده از روش رگرسیونی تقاضای پول به بررسی این پدیده طی سال های ۷۹-۱۳۵۵ پرداخته است.
در الگوهای تخمین زده شده، متغیرهای بار مالیاتی، بار ارزی، شاخص مواد مخدر، نرخ متوسط تعرفه و مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان عوامل شکل گیری و تحول اقتصاد سیاه در ایران و متغیرهای تقاضا برای اسکناس و مسکوک و تقاضا برای پول به عنوان شاخص های منعکس کننده آثار اقتصاد سیاه به کار رفته اند.
برآورد حجم اقتصاد سیاه در ایران، با استفاده از الگوهای منتخب، نشان می دهد که این بخش از عملکرد عمومی اقتصادی کشور پس از طی فراز و نشیب های فراوان، در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است که عنایت بیشتر پژوهشگران و سیاست گذاران را به تحولات آن ضروری می سازد.

فهرست : 

مقدمه

تعریف اقتصاد زیر زمینی

 تعریف خلعتبری

تعریف ژرمانگ

تعریف توماس

تعریف اشنایدردانست

تعریف کلی تر اقتصاد زیرزمینی

وسعت بازار غیررسمی در کشورهای جهان

وسعت بازار غیررسمی در ایران

انگیزه ایجاد اقتصاد زیرزمینی

مهمترین فعالیت های اقتصاد زیر زمینی

دلایل غیر قانونی فعالیت بازار

روشهای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی

•محاسبه نسبت نقد

•روش برآورد حجم نقل و انتقالات

•روش مدل های رگرسیونی

•مدل سازی تقریبی ۱

•روش متغیرهای غیرقابل مشاهده

•مطالعه بازارکار

•روش های متفرقه ۲

•روش برآوردحجم اسکناس های درشت

•روش برآورداختلاف بین ارقام درآمد وهزینه

•روش پالرمو

•روش برآورد اختلاف بین آمارهای مالیاتی واقلام درآمد ملی

•روش برآورداختلاف بین درآمد وهزینه خانوار

•روش علّت یابی

•روش بررسی موردی صنایع

•روش همه پرسی

•روش مراجعه مستقیم به مأموران مالیات

•روش مطالعات اجتماعی

•مطالعات مالیاتی

مطالعات انجام شده اقتصاد زیرزمینی ایران

نمودار روند سری زمانی نسبت اقتصاد زیر زمینی به اقتصاد رسمی در سه دهه

تعریف کالای قاچاق

بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالاوارز وتاثیر آن بر اقتصاد ملی

عوامل شکل گیری قاچاق

عوامل اقتصادی شکل گیری قاچاق کالا وارز

سود آوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن

پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور

بالا بودن تعرفه های گمرکی

کیفیت پایین کالاهای تولید داخل

ضعف بخش تولید

نوسانات قیمتی و افزایش ریسک تولید

بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد

محرومیت ساکنان مناطق مرزی

پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا و ارز

آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌در ارتباط با حجم قاچاق کالا در ایران

مقایسه درآمد گمرک کرمانشاه و ارزش کالاهای قاچاق کشف شده

پولشویی

تعریف پول‌شویی

تاریخچه پول‌شویی

 انواع پولشویی

۱) پول خاکستری (Gray Money)

۲) پول کثیف (Dirty Money)

۳) پول ملتهب (Hot Money)

مصادیق پول‌شویی

– قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام‌بخش

– قاچاق انسان و اعضای انسان

– دزدی، رباخواری، رشوه و فساد

– فرار از مالیات

– تروریسم

ویژگی‌های جرم پول‌شویی

پول‌شویی جرم ثانویه

پول‌شویی جرمی سازمان یافته

پول‌شویی جرمی‌فراملی‌

پول‌شویی جرم متخصصین(یقه‌سفیدان)

مراحل فرآیند پول‌شویی

۱) جایگذاری(Placement)

۲) لایه گذاری(LAYERING)

۳) درهم آمیزی یا یکپارچه‌سازی(INTEGRATION)

مشاغل در معرض سوء استفاده

مشاغل غیر مالی

آثار اقتصادی پول‌شویی

آثار اجتماعی پول‌شویی

آثار بین‌المللی پول‌شویی

FATF

اقدامات حقوقی بین‌المللی

۱- کنوانسیون وین

۲- کنوانسیون سازمان ملل براى مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملى (پالرمو)

راهکارهای پیشنهادی

منابع

عکس هایی از متن : 

 اقتصاد زیرزمینی؛ روش شاخص چندگانه-علل چندگانه؛ تورم، اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن، اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی، عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، تحلیل عاملی اکتشافی، اقتصاد زیر زمینی