دانلود سمینارسقط جنین در گاو شیری (پاورپوینت)

دانلود سمینارسقط جنین در گاو شیری (پاورپوینت)

دانلود سمینار سقط جنین در گاو شیری (پاورپوینت)

 

 

عنوان فایل : سقط جنین در گاو شیری (Abrotion in dairy cattle)

نوع فایل : پاور پوینت

تعداد صفحات :۷۷

فهرست مطالب:

•مقدمه

•تعریف

•شیوع

•تشخیص

•کنترل

•پیشگیری

• علل سقط جنین

•علل باکتریایی سقط جنین

•بروسلوز

•لپتوسپیروز

•لیستریوز

•کمپیلو باکتریوز

•علل ویروسی سقط جنین

•اسهال ویروسی گاو (BVD)

•رینو تراکئیت ویروسی گاو (IBR)

•علل پروتو زوایی

•نئوسپوروزیس

•علل قارچی سقط جنین

•علل غیر عفونی سقط جنین

•نتیجه

•منابع

 

 

 

 

 

 

 

 بروسلولز, دوقلوزیی, سالمونلا, کلامیدیوز, لایستریوز, مکانیکی, هورمونی،  گاو شیری، دانلود پاورپوینت پرورش گاو های شیری ،پرورش گاو، گاوهای شیری، گاوداری، طرح توجیهی ،طرح کارافرینی، دانلود پروژه ،گله گاوهای شیری، عوامل مولد کاهش آبستنی و سقط جنین در گاو، سقط جنین در گاو و گوسفند، عوامل مولد کاهش آبستنی و سقط جنین در گاو، آبستنی،سقط جنین گاو،گوساله،سقط،گاو،باروری،گله،کامپیلوباکتریوزیس،اورئو پلاسموزیس جنیتال،رینو تراکئیت، بررسی عوامل , بروسلوز یا تب مالت یا سقطجنین واگیر, پایان نامه بررسی عواملو, پروژه بررسی عوامل  تحقیق بررسی عوامل و,تورم اپیدیدیم در گوسفند, دانلود مقاله بررسی عوامل سقط جنین در گاو, سقط جنین, سقط جنین در گاو,عوامل باکتریایی سقط, گاو, مقاله بررسی عوامل سقط جنین در گاو،اورئو پلاسموزیسجنیتال (GENITAL OREAPLASMOSIS) ،درمان آنتی بیوتیکی، درمان سقط جنین ،راه های پیشگیری سقط جنین ،رینو تراکئیت گاوی RHINOTRACHEITIS I.B.R) ،سقط جنین حاصل از نئوسپورا (NEOSPORA) در گاوهای شیری ،کامپیلوباکتریوزیس (CAMPILOBACTERIOSIS) ،گاو شیری ،ویروس عامل اسهال گاوی BOVINE VIRUS DIARRHEA (B.V.D)N، Abrotion, باکتریایی, شیری, قارچی, گاو, گوسفند, ویروس،  گاو شیری ،دانلود پاورپوینت پرورش گاو های شیری، پرورش گاو ،گاوهای شیری، گاوداری، طرح توجیهی، طرح کارافرینی، دانلود پروژه،