دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی پاورپوینت

دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی (پاور پوینت)

دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی(پاور پوینت)

عنوان فایل : دانلود جزوه  ماشینهای کشاورزی براساس کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

مولف : مهندس منصوری راد

قالب بندی: پاورپوینت

زبان :فارسی

تعدادصفحات : ۳۶۰ ص

شرح مختصر :

درس ماشین های کشاورزی جزء دروس اصلی رشته اقتصاد کشاورزیدر مقطع کارشناسی می باشد این درس در سه بخش موتورها،تراکتورها و ماشین های کشاورزی تنظیم شده است.

فهرست : کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی 

بخش اول:موتورها

فصل ۱- مقدمه

تعاریف

موتورهای احتراقی

ماشین خودگردان (خودکششی)

تراکتور

کمباین‌های امروزی

نیرو

کار

گشتاور

توان

انرژی

مکانیزاسیون

اهداف ماشینی کردن کشاورزی

فشار

انواع ماشین های کشاورزی

ماشین های ثابت

ماشین های متحرک

اهمیت ماشین در کشاورزی

انتقال کشاورزی از حالت سنتی به حالت پیشرفته امروزی

مزایای ماشین

تاثیر توسعه مکانیزاسیون

مزایای ماشین

شاخص های یک ماشین

ظرفیت (ton/hr) capacity

راندمان (%) performance

کیفیت کار (%) quality

معیار مکانیزاسیون

فصل ۲- منابع توان

نیروی دام

توان باد و آب

توان الکتریکی

موتور احتراقی

احتراق داخلی

احتراق خارجی

موتور رفت و برگشتی

اصول ساختمانی و طرز کار موتور بنزینی

شرایط لازم برای اشتعال سوخت

سوخت چگونه توان تولید می‌نماید

زمان های کاری هر موتور بنزینی یا گازوئیلی

موتورهای چهارزمانه دو زمانه

مقایسه موتورهای ۲ و ۴ – زمانه

اصول ساختمانی و طرز کار موتور دیزلی

تفاوت های موتور بنزینی و دیزلی

انواع موتورهای احتراق داخلی

اصول ترمودینامیکی موتورهای بنزینی

اصول ترمودینامیکی موتورهایی بنزینی افشانکی

فصل ۳- بدنه موتور

 میل لنگو قسمتهای مختلف آن

نمایش قسمتهای اصلی یک موتور و ضمایم متصل به آن

پیستون و ضمایم آن

چرخ لنگر(طیار) FlyWheel

میل بادامک در موتور بنزینی

مارپیچ زمانی (تایمینگ سوپاپ ها)

ترتیب احتراق

فصل ۴- سرسیلندر

سرسیلندر

سوپاپ‌ها

واشر سرسیلندر

آب بندی

فیلرزدن سوپاپ‌ها

فصل ۵- هوا و سوخت‌رسانی

 هوا و سوخت رسانی

هوارسانی

سوخت رسانی

ساختمان فیلتر هوا

مخزن بنزین

پمپ بنزین و طرز کار آن

کاربوراتور

فواره اصلی (ژیگلور)

 فصل ۶- مدار جرقه زنی

مدار جرقه زنی

اجزاء مدار جرقه زنی یک موتور بنزینی

کویل

بدنه دلکو و مدار اولیه جرقه زنی

سر دلکو و مدار ثانویه جرقه زنی

نمایش توزیع برق به شمعها

شمع

فیلتر زدن شمع

مقطعی از یک باتری

سویچ

فصل ۷- دستگاه روغنکاری

دستگاه روغنکاری

نمایش مدار روغنکاری موتور

مخزن (کارتر)

پمپ روغن

چرخنده داخلی

چرخنده خارجی

مجرا‌هاو دالان‌هایروغن

میله روغن

درجه و چراغ روغن

زمان تعویض روغن

انواع روغن موتور

 فصل ۸- دستگاه خنک کن

دستگاه خنک‌کن

قطعات دستگاه آب خنک

پوش آب

پمپ آب (واتر پمپ)

پروانه رادیاتور

ترموستات

رادیاتور آب

درب رادیاتور

شیر تخلیه آب

لوله‌هایلاستیکی

درجه آب

سطح آب رادیاتور

ضد یخ

 فصل ۹- دستگاه مولد برق

دستگاه مولد برق

قطعاتی که مجموعا مدار آلترناتور یا چارج رامی‌سازند

آلترناتور

نمایش ساختار داخلی یک آلترناتور با دیودها

آفتومات

درجه یا چراغ چارج

رله چراغ چارج

چراغ چارج چگونه در مدار قرارمی‌گیرد؟

دینام

 فصل ۱۰- دستگاه راه‌اندازی

موتور استارت

دو نوع موتور استارت

یوغی

پیچی

گردنده

نمایش عملکرد سولونویید

یوغ و دنده استارت

کلاچ یکطرفه

بخش دوم:تراکتورها 

فصل ۱- مقدمه

تعریف تراکتور

اتصال ماشین به تراکتور

انواع تراکتور

توان در تراکتور

فصل ۲- رانندگی تراکتور

روشن وخاموش کردن تراکتور

درجه آب ودرجه سوخت

نکات لازم قبل از سوار شدن بر تراکتور

فصل ۳- هوا و سوخت‌رسانی

اجزای دستگاه هوا رسانی تراکتور

اجزای دستگاه سوخت رسانی تراکتور

 صافی های سوخت

افشانک

مراحل هواگیری سیستم سوخت رسانی

فصل ۴- دستگاه توان کششی

انواع دستگاه های انتقال توان در تراکتور

کاهنده پایانی

سنگین کننده ومال بند

فصل ۵- دستگاه توان دورانی

طبقه بندی محور توان دهی

کاربرد محور توان دهی

اجزای دستگاه انتقال توان دورانی

فصل ۶- دستگاههای ‌هیدرولیک

قسمت های مختلف دستگاه هیدرولیک اتصال سه نقطه

مقسم وجک هیدرو لیکی

 بخش سوم:ماشینهای کشاورزی

فصل ۱- خاک‌ورزی اولیه

اهداف عملیات خاک ورزی

ادوات خاک ورزی اولیه

انواع گاوآهن

روش ها والگوهای شخم

خیش گاوآهن برگرداندار

گاوآهن بشقابی وچیزل

تیلر (خاک شکن)

فصل ۲- خاک‌ورزی ثانویه

ادوات خاک ورزی ثانویه

هرس

ماله

کولتیواتور

غلتک وجوی کن

فصل ۳- ماشینهای کاشت

مهم ترین ماشین های کاشت

ساختمان وطرز کار یک واحد کارنده

غده کار وردیف کار

وظایف نشا کار

 فصل ۴- ماشین‌های داشت

مهم ترین ماشین های داشت همراه با شرح مفصل هر کدام

ماشین های آبیاری همراه با شرح مفصل هر کدام

فصل ۵- ماشین‌های برداشت

مهم ترین ماشین های برداشت

برداشت غلات

انواع کمباین های غلات

برداشت سیب زمینی ،چغندر قند،نیشکر

عکس هایی از محیط فایل :

 دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی

word-آموزش ابتدایی -اقدام پژوهی -اقدام پژوهی آمادهاقدام پژوهی بصورت ورداقدام پژوهی دوره ابتداییاقدام پژوهی کامل بصورت وردایلوسترایتوربنرتحقیقتحقیق آمادهدانلوددانلودپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود کتابدردرسریاضیسازهسرزمین طرحطرحطرح درسطرح درس کامل روزانهطرح لایه باز (PSD) کارت ویزیتفتوشاپمدیریتمقالهموردنقشهنماهایووکتورویزیتپاورپوینتپایان نامهپروژهپلانپنجمکارتکتابکتاب راهنماکورلگزارش تخصصی کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی کتاب تراکتورها و ماشینهای کشاورزی دانلود جزوه کامل ماشین آلات کشاورزی