دانلود کتاب هوش مصنوعی مهندس مهدیه شادی pdf حاوی خلاصه مجموعه دروس

۶,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان