طراحی سیستم تعلیق خودرو در سالیدورک solidwork شامل تایر ، رینگ و فنر و …

۶۰۰۰ تومان

طراحی گاوآهن برگردان دار پنج خیش در سالیدورک solidwork

۱۸۰۰۰ تومان

پروژه طراحی موتور ۶ سیلندر با سالیدورک

۶۰۰۰ تومان

طراحی کولتیواتور در سالیدورک designing cultivator in solidwork

۲۰۰۰۰ تومان

طراحی دیسک افست چرخ دار در سالیدورک solidwork

۲۵۰۰۰ تومان

پروژه طراحی دیسک ۱۶ پره افست در سالیدورک

۲۵۰۰۰ تومان

طراحی دیسک هارو disc-harrow در سالیدورک  solidwork

۲۵۰۰۰ تومان

پروژه طراحی کمپرسور هیدروژنی با solid works

۴۰۰۰ تومان

پروژه طراحی گاو آهن برگرداندار در سالیدورک – solid works

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود مقاله طراحی خشک کن کابینتی با فن سانتریفیوژی(پاورپوینت )

۲۵۰۰ تومان

طراحی تایر تراکتور با سالیدورک solidwork تایر به همراه رینگ و متعلقات

۱۰۰۰۰ تومان
0