دانلود نقشه اتوکد سالن مرغداری مرغ گوشتی تخم گذار + DWG


در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۷
pdf + DWG
2 مگابایت
۹,۰۰۰ تومان
خرید

عنوان فایل :  دانلود نقشه اتوکد سالن مرغداری مرغ گوشتی تخم گذار + DWG

نوع فایل : pdf + DWG

به طور کلی مرغ داری ها به ۳ بخش اساسی تقسیم می شوند:

 • مرغداری اجداد ومادر
 • مرغ گوشتی
 • مرغ تخم گذاری

دانلود نقشه اتوکد سالن مرغداری مرغ گوشتی تخم گذار + DWG

 

پروسه ی بهره برداری از گوشت و تخم مرغ از مرغ اجداد اغاز میشود. مرغداریهایی که به تولید و پرورش مرغ اجداد و مادر

مشغول هستنداز نظر عملکرد و ساختار کلی با مرغداریهای گوشتی و تخمگذارمتفاوت میباشند.در مرغداری اجدادعملکرد اصلی

تولید مرغ و خروس هایی با نزاداصیل میباشد که تحت تاثیرات ژنتیکی میتوانند جوجهای مناسب چه برای استفادهای گوشتی

و چه برای استفادهای تخمی تولید کنند.در مرغداریهای پرورش مرغ اجداد معمولا مرغ و خروس ا صلی را از ازمایشگاههای معتبر

اروپا و امریکا خریداری و تکثیر میکنند.مرغ و خروس های تولید یافته به مرغداری های پرورش مرغ مادر انتقا ل پیدا میکنند.

در سالن های پرورش مرغ مادر مرغ و خروس در کنار یکدیگر پرورش پیدا میکنند که حاصل ان پیدایش تخم مرغهای نطفه دا ر

میباشد که به دستگاه های جوجه کشی منتقل میشوند و تبدیل به جوجه میشوند.جوجه ها بنابر نژاد مرغ مادر به دو نژاد سبک

و سنگین تقسیم می شوند.نژاد سبک که از نظر جثه کوچکترهستندبه مرغداری های تخمگذاری و نژاد سنگین به مرغداری های

گوشتی انتقال میابند.

نقشه اتوکد سالن مرغداری

طراحی مرغداری دانلود رایگان دانلود نقشه اتوکد پلان نما برش سالن مرغداری + DWG دانلود نقشه اتوکد سالن مرغداری مرغ گوشتی تخم گذار + DWG نقشه سالن مرغداری پلان مرغ داری فایل اتو کد مرغداری

مرغداری مرغ اجداد و مادر (نقشه اتوکد سالن مرغداری)

در مرغداری مرغ اجداد و مرغداریهای مرغ مادر ابعاد و اندازه های سالن اصلی پرورش با مرغداریهای گوشتی تفاوتی ندارند

بلکه از نظر تعداد جوجه متفاوت هستند.در مرغداری مرغ مادر واجداد جوجه هابعد از شش ماه بالغ میشوند و تا شانزده

ماهگی به تولید تخم مرغ نطفه دار می پردازند.از این رو برای هر پنج مرغ شانزده ماهه ۱ متر مربع فضا در نظر میگیرند.

همچنین اگر شرایط لانه از نظر کنترل عوامل مختلف مناسب باشد میتوان تعداد بیشتری در هر متر مربع لانه درنظرگرفت .

ابعاد سالن های پرورش مرغ اجداد ومادر ۱۴×۸۴ میباشد.در این مرغداری ها مرغها روی کف سالن ازادانه حرکت میکنند

و از قفس استفاده نمیشود. معمولا سالن ها به صورت سوله ساخته می شود.ارتفاع سقف شیب دار دو جداره ی ورق

گالوانیزه که با عایق یپشم شیشه یا انواع دیگر عایقهای حرارتی پوشیده شده که در بیشترین نقطه ۵/۳ متر و در کناره ها ۸/۲ متر میباشد.

در این مرغداری ها علاوه بر استفاده ازتخم مرغ های نطفه دار برای تولید جوجه ی یک روزه از کود مرغی هم بهره

برداری میکنند.ولی بر خلاف مرغداری های تخم گذاری از سیلو های انبار فضولات استفاده نمیشود و فضولات با پوشش

پوشالی کف سالن آمیخته می شوند و در انتهای هر دوره پس از خروج مرغ وخروس ها به مزارع فرستاده می شوند.

طراحی مرغداری دانلود رایگان دانلود نقشه اتوکد پلان نما برش سالن مرغداری + DWG دانلود نقشه اتوکد سالن مرغداری مرغ گوشتی تخم گذار + DWG نقشه سالن مرغداری پلان مرغ داری فایل اتو کد مرغداری

تجهیزات مرغداری :  نقشه اتوکد سالن مرغداری

معمولا در اوایل زندگی برای جوجه ها از دانخوری های ۹۰-۱۰۰سانتی متریناودانی دوطرفه واز۴-۵ ماهگی به بعد

از دانخوری های ۱۸۰-۲۰۰ سانتی متری استفاده میکنند.

برای هر۱۰۰۰ جوجه تا ۴-۵ هفتگی ۲۱ دانه خوری ناودانی کوچک بطول ۹۰ سانتیمتر و عرض۱۰ و عمق ۶ سانتی متر و

از ۵ هفتگی تا هنگام کشتار جوجه ها برای هر ۱۰۰۰ جوجه ۲۱ دانخوری ناودانی بزرگ به طول ۱۸۰ سانتیمتر عرض ۱۵

و عمق ۱۰ سانت در نظر میگیرند.

احتیاجات آبخوری برای ۱۰۰۰ عدد جوجه به قرار زیر است:

جوجه ۱ روزه تا ۲ هفته ۱۰-۱۲ آبخوری سیفونی به ‌ظرفیت ۴ لیتر

جوجه ۲ هفته تا هنگام فرستادن به بازار ۱۰-۱۴ متر آبخوری طولی یا ۳-۴ آبخوری دو طرفه خودکار به طول ۱۸۰ سانتبمتر.

دما و رطوبت درونی سالن تحت کنترل شدید قرار دارد و به همین منظور از دو دستگاه هیتر۲۵۰۰۰۰ که در خارج

از سالن نصب میشود استفاده میکنند تا از اکسیژن داخلی فضا برای ایجاد حرارت استفاده نشود و فقط حرارت

به داخل فرستاده میشود. به فاصله ی هر ۸ متر هواکش هایی روی بدنه ی سوله و در ارتفاع ۸۰ سانتی از سقف

نصب میشود و در بین هر دو هواکش یک کولر خنک کننده هوا که از سیستم پودر اب برای خنک کردن هوا و کنترل

رطوبت فضا استفاده میشود در ارتفاع ۱ متری از سقف نصب میشود.

تفاوت اصلی سالن های مرغ اجداد و مادر با سالن های مرغ گوشتی علی رغم یکسان بودن ابعاد و اندازه ها در وجود پنجره است.

درسالن ها ی نگهداری مرغ مادر و اجداد هیچ گونه پنجره ای تعبیه نمی شود زیرا نورسالن نیز باید تحت کنترل باشد و باخاموشی

و روشنی های منظم بر تخم گذاری مرغ ها تاثیر می گذارد.

در طول سوله ۴ ردیف لامپ در هر ۲ متر تعبیه میشود و میزان نوردر ساعات مختلف متغیر می باشد.

یک واحد ابخوری گردخودکار برای ۷۵-۱۰۰ مرغ کافی است.

برای ابخوری های کانالی برای ۱۰۰_۸۰ مرغ یک متر مربع اختصاص دهید.

و یک واحد تغذیه لوله مانند به قطر سانتیمتربرای ۲۵ مرغ در هر غذا خوری گردکافی است.

طراحی مرغداری نقشه طراحی مرغداری طراحی مرغداری دانلود رایگان دانلود نقشه اتوکد پلان نما برش سالن مرغداری + DWG دانلود نقشه اتوکد سالن مرغداری مرغ گوشتی تخم گذار + DWG نقشه سالن مرغداری پلان مرغ داری فایل اتو کد مرغداری

مرغداری های گوشتی:   نقشه اتوکد سالن مرغداری

همان طور که قبلا ذکر شد ابعاد این سالن ها نیز ۱۴×۸۴ در نظر گرفته میشوند ولی از نظر تعداد جوجه دو برابر بیشتر

از سالن های مرغ اجداد و مادر در ان ها جوجه ریخته می شود زیرا هر ۳ ماه یک بار جوجه ها تخلیه میشوند و به بازار

فرستاده میشوند و تعداد جوجه ها براساس ابعاد یک مرغ ۳ ماهه در نظرگرفته میشود. برای هر مترمربع این سالن ها

۱۰ مرغ در نظر گرفته میشود. نژاد این مرغ هابه گونه ای است که پس از ۲ ماه حدودا به وزن ۲ کیلوگرم می رسند و درماه سوم وارد بازار میشوند.

طبق استاندارد کشور هلند مقدار فضای که برای هر جوجه در نظر می گیرند به قرار زیر است :

از ۱ روزگی تا ۶ هفتگی ۹ تا ۱۲ جوجه در هر متر مربع

از ۶ روزگی تا ۱۰ هفتگی ۷ تا ۱۰ جوجه

هز ۱۰ روزگی تا ۲۰ هفتگی ۵ تا ۷ جوجه

وطبق استاندارد اسراییل :

تا ۶ هفتگی در هر متر مربع ۱۵-۲۰ جوجه

و از ۶ هفتگی تا هنگام فرستادن به بازار ۱۰ جوجه در نظر می گیرند.

استفاده از پنجره در این سالن ها منعی ندارد ولی در روشهای مدرن پرورش مرغ حتی به سالن های گوشتی هم

توصیه میشود که برای کنترل بهینه ی حرارت داخلی(۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد) از پنجره استفاده نکنند.در تابستان

سرعت ورود هوا برای مرغ های گوشتی حداکثر۴ مترمکعب برساعت برکیلوگرم می باشد.

مرغداری های تخم گذاری:

درمرغداری های تخم گذاری طول سالن کمترمی باشد ( ۱۴×۲۵ ) زیرادر این روش از قفس های نگهداری مرغها

استفاده می شود که تا ۳ طبقه روی هم قرارمیگیرند. نکته ی اصلی این نوع سالن ها روش جمع اوری فضولات

ان ها با توجه به قرار گیری قفس ها روی یکدیگر می باشد در این مرغداری ها معمولا گودالی در زیر قفس ها

تعبیه میشود که محل ذخیره سازی فضولات میباشد .از انجاییکه در این روش کودها به صورت تر به درون

محفظه میریزند از خشک کننده های کود استفاده میکنند تا گاز امونیاک بر خاسته ازکود ها بر مرغ ها اسیبی

نزند و با بیل های مکانیکی مخزن ها را تخلیه می کنند.

نوع تهویه ی هوا در این روش از اهمیت خاصی بر خور دار است.زیرا که هوای محفظه های کود نباید به

داخل سالن راه پیدا کند. سیستمهای تهویه باید دارای ظرفیت سرعت ورود هوا۵.۰ متر بر ثانیه ودر تابستان

ورود هوا برای مرغ های تخم گذار به حدا اکثر۱۰ متر مکعب بر ساعت برثانیه برای هر مرغ می رسد.

 • سوله سالن مرغداری – گاوداری – پرورش بلدرچین

 • طراحی و اجرای سالن‌های مرغداری

 • نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی

نقشه اتوکد سالن مرغداری

قفس های مرغ های تخمگذار ۴ گونه می باشد.
 • قفس های منفرد
 • قفس های ردیفی
 • قفس های کفی مسطح
 • قفس های پله ای

 

بیشتر بخوانید:

دانلود مقاله نقش نمک در تغذیه طیورword

دانلود کتاب تغذیه و جیره نویسی دام و طیور بصورت فایل pdf

 دانلود مقاله اصول جوجه کشی طیور pdf

  راهنمای خرید:
 • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
 • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
 • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
 • 09036301645
 • آیدی ما در تلگرام  (fbsep7@)  جهت ارتباط
 • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .