دانلود جزوه اصول حسابداری ۱ خلاصه کتاب اصول حسابداری یک شفیع زاده و اسکندری پاورپوینت ppt


در حال بارگذاری
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ppt پاورپوینت
3.5 مگابایت
270
131 بازدید
۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰ تومان
خرید

عنوان فایل : دانلود جزوه اصول حسابداری ۱  پاورپوینت   + نمونه سوال   اصول حسابداری ۱ pdf          خلاصه اصول حسابداری ۱

نوع فایل : پاورپوینت

حجم فایل : ۳.۵ مگ

تعداد صفحات : ۲۷۰ ص

بر اساس کتاب اصول حسابداری یک شفیع زاده و اسکندری

 

شرح مختصر و فهرست مطالب جزوه اصول حسابداری ۱

به صورت پاورپوینت با تعداد اسلایدهای ۲۷۰ ص همراه با نمونه سوالات

و چندین دوره نمونه سوالات تستی وتشریحی می باشد.

 

فهرست مطالب دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

مقدمه

فصل اول : کلیات حسابداری یک

اهمیت حسابداری

تعریف حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی

مفروضات حسابداری

فرض تفکیک شخصیت

فرض تداوم فعالیت

فرض دوره مالی

فرض یا مبنای تعهدی

فرض واحد پول

اصول حسابداری

اصل بهای تمام شده تاریخی

اصل تحقق درآمد

اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها

اصل افشاء حقایق

میثاقهای یا اصول محدود کننده حسابداری

فزونی منابع بر مخارج

اصل اهمیت                خلاصه اصول حسابداری ۱

خصوصیات صنعت

اصل محافظه کاری

ویژگیها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

ویژگی مربوط بودن، اهمیت،به موقع بودن

رجحان محتوا برشکل، قابل فهم بودن

افشای کامل ،ویژگی قابلیت اتکاء

ویژگی قابلیت مقایسه

رعایت یکنواختی یا ثبات رویه ،همسانی رویه ها

تضاد بین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

استاندارد های حسابداری

انواع واحدهای اقتصادی

موسسات بخش عمومی

موسسات بخش تعاونی

موسسات بخش خصوصی

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت

موسسات انتفاعی

موسسات غیر انتفاعی

طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت

موسسات خدماتی

موسسات بازرگانی

موسسات تولیدی

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

فصل دوم : تجزیه وتحلیل معاملات وعملیات مالی

معادله یا فرمول اصلی اساسی حسابداری

تعریف اجزاء اصلی معادله اساسی حسابداری

دارایی و بدهی ها

اجزاء اصلی بدهی

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت

وام پرداختنی

سرمایه

تجزیه وتحلیل رویدادهای مالی

مثال

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

فصل سوم : ثبت رویدادهای مالی

آشنایی با جریان اطلاعات در سیستم حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری

سند حسابداری یا برگه حسابداری

نکات تنظیم فهرست حسابها برای یک موسسه

ثبت رویدادهای مالی دردفتر روزنامه

دفترروزنامه عمومی ومثال

انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به کل

دفترکل

مانده گیری حسابهای دفترکل

دفتر معین

تراز آزمایشی

صورتهای مالی

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

فصل چهارم : بسط معادله اساسی حسابداری

سرمایه گذاری مجدد و برداشت مجدد

برداشت صاحب واحد تجاری

درآمد وهزینه

مفهوم درآمد و نحوه ثبت درآمد

مفهوم هزینه و نحوه ثبت هزینه

مثال

تشریح فرض تعهدی

اصل تحقق درآمد

اصل مقابله درآمد با هزینه ها یا اصل تطابق

پیش دریافت درآمد و پیش پرداخت هزینه

اصلاح وتعدیل حسابها

حساب های دفتر کل

حسابهای موقت و دائمی

ثبت درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره مالی

ثبت هزینه استهلاک دارائیهای بلند مدت استهلاک پذیر

نحوه محاسبه هزینه استهلاک

اصلاح حساب موجودی ملزومات

تهیه ترازآزمایشی اصلاح شده

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

فصل پنجم : تکمیل چرخه حسابداری

توالی مراحل حسابداری

صورتهای مالی اساسی

صورت سود و زیان

مراحل بستن حسابهای موقت

تهیه ترازآزمایشی اختتامی

ترازنامه (صورت وضعیت مالی )

دارایی ها و بدهی های جاری وغیر جاری

صورت تغییرات سرمایه

بدهی های بلند مدت

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

فصل ششم : عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

تخفیف تجاری

مثال               خلاصه اصول حسابداری ۱

عملیات حسابداری فروش کالا

تهیه صورت سود و زیان در موسسات بازرگانی

بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی

روشهای ادواری و دائمی در ثبت عملیات حسابداری

فصل هفتم : تهیه صورتهای مالی با استفاده از کاربرگ

مفهوم کاربرگ

بخش های کاربرگ

مراحل تهیه کاربرگ

نوشتن عنوان

بخش ترازآزمایشی اصلاح شده

بخش اصلاحات

بخشهای مربوط به سود وزیان و ترازنامه

مانده گیری کاربرگ

تهیه صورتهای مالی بر مبنای کاربرگ

صورت تغییرات سرمایه

اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل با اتکاء بر کاربرگ

بستن حسابهای موقت با اتکاء بر کاربرگ

بستن حساب خرید و حسابهای هزینه و درآمد وسود وزیان

بستن حساب برداشت

تهیه تراز آزمایشی اختتامی

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

فصل هشتم : موجودیهای مواد وکالا

مفهوم موجودی مواد و کالا

انواع موجودیها

ملزومات مصرفی ،مواد خام وکالای در جریان ساخت

بهای تمام شده و سیستمهای ثبت موجودیها

مخارج خرید وتبدیل      خلاصه اصول حسابداری ۱

سیستمهای حسابداری موجودی کالا

سیستم ثبت ادواری

سیستم ثبت دائمی

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودیها

روش شناسایی ویژه

روش میانگین موزون

روش اولین صادره از اولین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده

دانلود جزوه اصول حسابداری ۱

فصل نهم : حسابداری اسناد تجاری

اسناد تجاری

عملیات حسابداری سفته

ثبت سفته در دفاتر صادر کننده و در دفاتر دریافت کننده سفته

ثبت سفته در مواردی که سفته همراه با بهره باشد

نحوه محاسبه بهره سفته

نکول و تنزل سفته

فصل دهم : اصلاح اشتباهات

طبقه بندی اشتباهات

اشتباهات دفترداری از لحاظ امکان کشف

اشتباهاتی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی می شود

اشتباهاتی که موجب عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود

از قلم افتادگی و تجزیه و تحلیل غلط یک معامله

ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر یا بیشتر

اشتباه در نقل اقلام

اشتباهات متقابل و خنثی کننده

تصحیح اشتباهات

اشتباه در ثبت دفترروزنامه

اشتباه درنقل اقلام از دفترروزنامه به دفتر کل

 

عکس از دانلود جزوه اصول حسابداری ۱:

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 ، دانلود کتاب اصول حسابداری 1 ، دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 pdf

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 ، دانلود کتاب اصول حسابداری 1 ، دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 pdf

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 ، دانلود کتاب اصول حسابداری 1 ، خلاصه اصول حسابداری 1 دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 pdf

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 ، دانلود کتاب اصول حسابداری 1 ، دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 pdf

دانلود جزوه اصول حسابداری 1 ، دانلود کتاب اصول حسابداری 1 ، خلاصه اصول حسابداری 1 دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری 1 pdf

اصول حسابداری ۱ pdf دانلود رایگان اصول حسابداری ۱ pdf ، جزوه اصول حسابداری یک pdf ، اصول حسابداری پیمان شعبانی ، خلاصه اصول حسابداری ۱ جمشید اسکندری اصول حسابداری دولتی اصول حسابداری pdf خلاصه اصول حسابداری pdf ، اصول اولیه حسابداری+pdf  ، آموزش اصول حسابداری pdf ، اصول حسابداری ۱ پیام نور  ، اصول حسابداری ۱ نوروش  ، اصول ۱ حسابداری ، اصول ۱ حسابداری pdf ، اصول ۱ حسابداری پیام نور ، دانلود اصول ۱ حسابداری سوالات اصول ۱ حسابداری  ، خلاصه اصول ۱ حسابداری آموزش اصول ۱ حسابداری ،  خلاصه اصول حسابداری ۱ اصول حسابداری ۱ word خلاصه کتاب اصول حسابداری یک شفیع زاده و اسکندری

مطالب مرتبط :

دانلود کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن و ون بردا جلد اول به زبان فارسی

دانلود کتاب فارسی اصول حسابداری مجتهد زاده وعلوی جلد اول

دانلود کتاب حسابداری عمومی مقدماتی pdf + آموزش حسابداری نرم افزار هلو ، اکسل و ورد

  راهنمای خرید:
  • در موقع پرداخت حتما تکمیل خرید را بزنید تا خرید کامل شود.
  • لینک دانلود پس از پرداخت نمایش داده شده و به ایمیلتان نیز ارسال میشود.
  • ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. راهنمای خرید تصویری
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • 09036301645
  • آیدی ما در تلگرام  (fbsep7@)  جهت ارتباط
  • فایل دانلود شده را با برنامه winrar از حالت zip خارج نمایید .