دانلود جزوه کامل دستگاه قلب و عروق در قالب pdf

دانلود جزوه کامل دستگاه قلب و عروق در قالب pdf

دانلود جزوه کامل دستگاه قلب و عروق در قالب pdf

 

 

 

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل دستگاه قلب و عروق

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات : ۳۲۲ ص

توضیحات : 

مجموعه پیش رو حاصل کار گروهی جمعی از اعضاع هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد که به صورت یک جزوه کامل برای استفاده در این سایت قرار داده شده است .

اسامی مولفین درسنامه قلب و عروق به ترتیب حروف الفبا
دکتر حسین اردبیلی –الکترو کاردیو گرام
دکتر افسانه الیاسی – فیزیولوژی گردش خون
دکتر عبدالحسین باستانی – بیوشیمی
دکتر محمد بیات – آناتومی
دکتر پرویز پاکزاد – ایمونولوژی

و…

فهرست :

عنوان
مقدمه
اسامی مولفین
بخش اول
جنین شناسی قلب و عروق

تکامل بخش های مختلف قلب

بخش دوم
رادیو آناتومی قلب و عروق

آناتومی
تصاویر رادیولوژیک و فیزیک پزشکی
بخش سوم
بافت شناسی قلب و عروق

تفاوت ساختاری بین انواع مختلف عروق خونی

ارزش پری سیت در پدیده ترمیم 


بخش چهارم
بیوشیمی قلب و عروق

رادیکالهای آزاد

– همستاز و انعقاد خون
– لیپوپروتینهای پلاسمایی 
بخش پنجم
فیزیولوژی
بخش ششم
اثرات سن روی سیستم قلب و عروق
بخش هفتم
ایمونولوژی
بخش هشتم
معاینه فیزیکی 

488 بازدید