کوروش کبیر

کوروش کبیر

کوروش کبیر

کوروش کورش کوروش کبیر کورش کبیر عکس کورش کوروش بزرگ کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد) نخستین شاه ایران و پایه گذار دوره شاهنشاهی ایرانیان می باشد. کوروش، نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی است. این شاه پارسی، به بخشندگی ، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده ها احترام به دین ها و کیش های گوناگون، گسترش تمدن در جهان شناخته و معروف شده است. کتاب…

607 بازدید