پکیج انواع نماد شماره ۲

پکیج انواع نماد شماره 2

پکیج انواع نماد شماره ۲

با تلاش فراوان دومین مجموعه تصاویر کارشناسی شده توسط اساتید برجسته آماده گشت
اگر کتاب های باستانی شناسی را مطالعه کرده و چیز زیادی دست گیرتان نشده،دنبال تفسیر نماد خود میگردید و جایی پاسخ درستی نمیابید،
علامتی مشاهده کرده که در کتب های مربوط تفسیرش را نمی ببید.
اگر در شناخت نمادها ضعیف هستید و به کمک کارشناس نیاز دارید.
پیشنهاد ما این مجموعه با ارز ش است کی طی چند سال جمع آوری شده است.
نقطه قوت این پکیج ها در این است که شامل تفسیرهای…

688 بازدید