پاورپوینت درباره ارزیابی و مدیریت مخاطرات رهاسازی محصولات دست ورزی شده ژنتیکی

پاورپوینت درباره ارزیابی و مدیریت مخاطرات رهاسازی محصولات دست ورزی شده ژنتیکی

پاورپوینت درباره ارزیابی و مدیریت مخاطرات رهاسازی محصولات دست ورزی شده ژنتیکی

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۳۶ اسلایدتنوع ژنتیکی (Genetic diverstity)
•ژنها اطلاعات لازم برای حیات را در خود دارند..
• ژن ها و محیط زیست در بروز صفات نقش دارند (ارقام مختلف).
تغییر هر کدام باعث کاهش تنوع زیستی می‌شود.
تهدیدات در تنوع زیستی جهانی (براساس نظر کنوانسیون تنوع زیستی یا CBD)

• انقراض موجودات (۵/۲ گونه در روز)
• آوردن گونه های بیگانه (مثال خرگوش تبدیل مراتع به زمین کشاورزی و …)
• تغییرات آب و هوایی (سیل،…

588 بازدید