سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

در این بخش پاورپوینت سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات در ۱۲۶ اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است. 
 
فهرست عناوین اصلی مطالب:

اصطلاحات نت تا قبل از سال ۱۹۷۰
نت بهره ور فراگیر TPM
نت مبتنی برشرایط (CBM) و پیشگویانه، Predictive Maintenance (PM)
بی نیاز ازتعمیر، MP, MF
نت نابLean Maintenance
نت مجازی، Virtual Maintenance
پیشنهادات

569 بازدید