ریاضیات مهندسی – شفیعی، ساروی – مهندسی کامپیوتر پیام نور

ریاضیات مهندسی - شفیعی، ساروی - مهندسی کامپیوتر پیام نور

ریاضیات مهندسی – شفیعی، ساروی – مهندسی کامپیوتر پیام نور

کتاب ریاضیات مهندسیتالیف دکترمسعود شفیعی، مسعود ساروی
منبع رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور
شامل ۲۷۹ صفحه کتاب با فرمت pdf
 

READ  دانلود کتاب ساختمان های گسسته - تالیف فاطمه نورانی مریم بازیار قمبوانی و زهره حبیبی - پیام نور - pdf
520 بازدید