رباعیات مولانا

رباعیات مولانا

رباعیات مولانا

جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی و مولانا و رومی از مشهورترین شاعران ایرانی تبار پارسی گوی است نام کامل وی محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی بوده و در دوران حیات به القاب جلال الدین ، خداوندگار و مولانا خداوندگار نامیده می شده است. در قرن های بعد (ظاهراً از قرن ۹) القاب مولوی مولانا مولوی رومی و ملای رومی برای وی به کار رفته است و از برخی از اشعارش تخلص او را خاموش و خَموش و خامُش دانسته اند. زبان مادری وی پارسی بوده است….

580 بازدید