راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک : حرارت و سیالات

کتاب حاضر؛ ترجمه کلّیّه متون و پاسخ تمام تمرینات کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
گرایش حرارت و سیالات با حدود  ۱۳۵ صفحه  و
تألیف جمال الدین جلالی پور می باشد….

READ  دانلود کتاب حل المسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم الکتریسیته ومغناطیس pdf زبان فارسی
551 بازدید