دانلود کتاب مکانیک برداری – استاتیک – بهرام پوستی – مهندسی – pdf

دانلود کتاب مکانیک برداری - استاتیک - بهرام پوستی - مهندسی - pdf

دانلود کتاب مکانیک برداری – استاتیک – بهرام پوستی – مهندسی – pdf

دانلود کتاب مکانیک برداری – استاتیک نوشته فردیناند پی بیر ، ای راسل جانستون ، الیوت ار ایزنبرگ
ترجمه بهرام پوستی
منبع رشته های مهندسی
۴۵۰ صفحه فایل pdf…

READ  ریاضیات مهندسی - شفیعی، ساروی - مهندسی کامپیوتر پیام نور
439 بازدید