دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf

دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf

دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی در قالب pdf

 

 

 

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل مبانی بیوشیمی

نوع فایل: pdf

تعدادصفحات : ۲۵۷ ص

مولف: دکتر عذرا ربانی

توضیحات : 

سنتز آزمایشگاهی بعضی از ترکیبات زیستی مانند اوره توسط وولر (۱۸۲۸) برخی از دانشمندان را برآن داشت تا اختصاصات زیستی رابا دانش شیمی توجیه وتفسیر کند

فهرست : 

فصل اول: کلیات

فصل دوم: کربوهیدرات ها

فصل سوم: لیپیدها

فصل چهارم: پروتئین ها

فصل پنجم: آنزیم ها

فصل ششم: اسیدهای نوکلئیک

فصل هفتم: ویتامین ها و کوآنزیم ها

فصل هشتم: اصول بیو انرژیک

فصل نهم: متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل دهم:  متابولیسم لپیدها

فصل یازدهم : زنجیره تنفسی، چرخه کربس

فصل دوازدهم: زنجیره تنفسی، انتقال الکترون وفسفوریلاسیون اکسیداتیو

فصل سیزدهم:  فتوسنتز

فصل چهاردهم:  متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار

فصل پانزدهم:  بیوسنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها

  عکس هایی از فایل : 

 

 دانلود رایگان ،دانلود جزوه درسی مبانی   پیام نور-مبانی –دانلود نمونه سوال درس  بیوشیمی پیام نور-پاورپوینت مبانی بیوشیمی-مبانی بیوشیمی عذرا ربانی چادگانی- سوالات درس مبانی بیوشیمی رشته زیست شناسی (بیوشیمی)- دانلود کتاب بیو پیام نور-مبانی شیمی رشته تربیت بدنی-دانلود کتاب  بیوشیمی عذرا ربانی-پاورپوینت بیوشیمی عمومی-جزوه مبانی بیوشیمی رشته تربیت بدنی-بیوشیمی گیاهی+pdf-دانلود جزوه مبان بیوشیمی-نمونه سوالات مبانی شیمی پیام نور-  با پاسخنامه تستی و تشریحی  مبانی   دانلود رایگان ،دانلود جزوه درسی مبانی   پیام نور-مبانی –دانلود نمونه سوال درس  بیوشیمی پیام نور-پاورپوینت مبانی بیوشیمی-مبانی بیوشیمی عذرا ربانی چادگانی- سوالات درس مبانی  رشته زیست شناسی (بیوشیمی)- دانلود کتاب بیو پیام نور-مبانی شیمی رشته تربیت بدنی-دانلود کتاب  بیوشیمی عذرا ربانی-پاورپوینت بیوشیمی عمومی-جزوه مبانی بیوشیمی رشته تربیت بدنی-بیوشیمی گیاهی+pdf-دانلود جزوه مبان بیوشیمی-نمونه سوالات مبانی شیمی پیام نور-  با پاسخنامه تستی و تشریحی-نمونه سوالات مبانی شیمی پیام نور-  با پاسخنامه تستی و تشریحی  -نمونه سوالات مبانی شیمی پیام نور-  با پاسخنامه تستی و تشریحی -نمونه سوالات مبانی شیمی پیام نور-  با پاسخنامه تستی و تشریحی 
READ  دانلود کتاب مبانی فیزیک هالیدی جلد اول : مکانیک وگرما به همراه حل مسائل فرد
798 بازدید