دانلود باستان شناسی ممنوعه جلد دوم

دانلود باستان شناسی ممنوعه جلد دوم

دانلود باستان شناسی ممنوعه جلد دوم

کتاب باستان شناسی ممنوعه جـلـد دوم
تعداد صفحه : ۷۵ صفحه
فهرست این کتاب به شرح زیر است : ▪️مورد رویت یوفو در ترانس ان پرووانس ▪️غولها ▪️عصر ماقبل آدم ▪️روز پس از رازول ▪️آذری در آسمان ▪️غولهایی که بر آمریکا حکمرانی می کردند ▪️آدم یک برده سفارشی ▪️نیروگاه جیزه ▪️راز دو جمجمه عجیب و کیف کشف شده در کوههای روسیه ▪️اهرام باستانی گمشده در مصر ▪️کشف اتاقهایی اسرارآمیز زیر خرابه های معبد باستانی آزتک ▪️سرسنگی گواتماال که تاریخ…

770 بازدید