تحقیق آماده | شیخ عطار نیشابوری

تحقیق آماده | شیخ عطار نیشابوری

تحقیق آماده | شیخ عطار نیشابوری

تحقیق آماده با موضوع شیخ عطّار نیشابوری 

این تحقیق در یک فایل word به همراه یک نسخه pdf ارائه می شود
 
در این تحقیق به زندگینامه ، آثار ، نمونه ای از آثار و ویژه گی های آثار شیخ عطار نیشابوری پرداخته شده است . در ادامه فهرستی از مطالب موجود در این تحقیق را خواهید دید :

مقدمه

داستان «بهلول» و شلغم دادن «هارون»

ویژگی های آثار

معرفی آثار

معرفی کوتاه منطق الطیر

معرفی کوتاه الهی نامه

معرفی کوتاه…

637 بازدید