جزوه کامل هوش مصنوعی (پاور پوینت +pdf)

جزوه کامل هوش مصنوعی (پاور پوینت +pdf)

جزوه کامل هوش مصنوعی (پاور پوینت +pdf)

جزوه کامل هوش مصنوعی دکتر سعید راحتی
شامل هفت فصل :
هوش مصنوعی
عاملهای هوشمند
حل مسئله از طریق جستو جو
جست و جو واکتشاف آگاهانه
مسائل ارضای محدودیت
جست و جوی تخاصمی
عامل های منطقی
منطق رتبه اول

READ  دانلود کتاب روان شناسی فیزیولوژیکی تالیف جیمز کالات وترجمه یحیی سید محمدی به زبان فارسی
354 بازدید