آموزش برنامه نویسی ++c بدون ترس (با ساده ترین روش)

آموزش برنامه نویسی  ++c بدون ترس (با ساده ترین روش)

آموزش برنامه نویسی ++c بدون ترس (با ساده ترین روش)

 عنوان فایل: آموزش برنامه نویسی بدون ترس (با ساده ترین روش)قالب بندی: PDF
شرح مختصر:

فهرست:
مقدمه
فصل اول:
اساس برنامه نویسی
مقدمات برنامه نویسی
انواع خطا در برنامه نویسی
خطای متنی
خطا در نوع متغیر
خطای منطقی
خطا در عبارت متنی
خطا در دستور
خطای املایی
چارچوب c++
فصل دوم :
حلقه ها
حافظه
متغیر جمع
متغیر ضرب
حلقه های تودر تو
حلقه های تو در توی وابسته
فصل سوم :
آرایه ها
تعریف آرایه در c++
جمع آرایه متناظر
فلگ(Flag) چیست؟
چند نکته در مورد…

READ  دانلود کتاب دانش خانواده و جمعیت ( جمعی از نویسندگان)
441 بازدید